Infograde AB tillhandahåller konsulttjänster inom affärsutveckling. Infograde AB hjälper till att utveckla affärsstrategiska tjänster inom management, processutveckling och utbildning.


Erbjudande 

Infograde AB besitter branschledande kunskap om effektiva analytiska metoder som hjälper er att bättre förstå hur ni ska bearbeta olika beteendeprofiler bland dina befintliga och presumtiva kunder/motparter.

Infograde AB har specialiserat sig på att betarbeta beteendeinformation för att med effektiva analytiska metoder utveckla statistiska modeller som förutsäger olika typer av konsumentbeteenden, marknads- och affärstrender. 

 

Kreditriskhantering

Kreditriskhantering är ett fokusområde inom bank- och finansbranschen, där innovativ teknikuteckling tillsammans med regelverksändringar ställer krav på effektiva affärs- och kreditprocesser. Infogrades erbjudande gällande utvecklingsprojekt inom riskhantering:
* Fokuserar på ett urval högkvalitativa tjänster
* Basel regelverket (Credit risk)
* IFRS 9 (Classification, measurement and impairment models)
* Credit scoring; utveckling, validering, monitorering
* PD-modeller
* LGD-modeller
* Strategisk analys av kreditprocessen
* Strategisk analys av reserveringsprocessen
* Intern kapitalutvärdering
* Riskbaserad prissättning
* Bollplank och utbildning
* Business Intelligence
* Big data management
* Extra resurs vid behov
Senior konsult David Almqvist

David Almqvist är senior managementkonsult med mångårig erfarenhet av att skapa effektiva affärs- och kreditprocesser inom bank- och finansbranschen.

David Almqvist bistår som bollplank i utvecklingsprojekt, på lednings- och strateginivå såväl som på detaljnivå.

Vid behov kan David bistå som extra resurs i förvaltning.


Strategi & regelverk - bollplank och rådgivning 

Kunskap och effektiva affärs- och kreditprocesser är en viktig faktor för att bibehålla eller förbättra lönsamheten.

Projekt - projektledning

Erfarna, kunniga och framgångsrika projektdeltagare är en av de viktigaste faktorerna för ett lyckat projekt.