Infograde AB tillhandahåller konsulttjänster inom affärsutveckling. Infograde AB hjälper till att utveckla affärsstrategiska tjänster inom management, processutveckling och utbildning.

Kreditriskhantering är ett fokusområde inom bank- och finansbranschen, där innovativ teknikutveckling tillsammans med regelverksändringar ställer krav på effektiva affärs- och kreditprocesser.

 

Erbjudande

Infogrades erbjudande gällande utvecklingsprojekt inom riskhantering:
* Fokuserar på ett urval högkvalitativa tjänster
* Basel regelverket (Credit risk)
* IFRS 9 (Classification, measurement and impairment models)
* Credit scoring; utveckling, validering, monitorering
* PD-modeller
* LGD-modeller
* Strategisk analys av kreditprocessen
* Strategisk analys av reserveringsprocessen
* Intern kapitalutvärdering
* Riskbaserad prissättning
* Bollplank och utbildning
* Business Intelligence
* Big data management
* Extra resurs vid behov
Senior konsult David Almqvist

David Almqvist är senior managementkonsult med mångårig erfarenhet av att skapa effektiva affärs- och kreditprocesser inom bank- och finansbranschen.

David Almqvist bistår som bollplank i utvecklingsprojekt, på lednings- och strateginivå såväl som på detaljnivå.

Vid behov kan David bistå som extra resurs i förvaltning.


Strategi & regelverk - bollplank och rådgivning 

Kunskap och effektiva affärs- och kreditprocesser är en viktig faktor för att bibehålla eller förbättra lönsamheten.

Projekt - projektledning

Erfarna, kunniga och framgångsrika projektdeltagare är en av de viktigaste faktorerna för ett lyckat projekt.